De enige vers ingelegde garnaal zonder conserveringsmiddel

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Pure Zure Webshop

Laatst bijgewerkt op 11 maart 2024

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan tussen Pure Zure en de consument.


2. Bestellingen en Overeenkomsten

2.1 Door een bestelling te plaatsen, gaat de consument akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.2 Pure Zure behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of extra voorwaarden aan de overeenkomst te verbinden.


3. Prijzen en Betaling

3.1 Alle prijzen op de website zijn in euro's en inclusief btw.

3.2 Betaling dient te geschieden via de aangeboden betaalmethoden tijdens het bestelproces.


4. Levering

4.1 Pure Zure streeft naar een snelle en zorgvuldige levering. Verwachte levertijden worden op de website vermeld.

4.2 Het risico van beschadiging en/of verlies van producten berust bij Pure Zure tot het moment van bezorging aan de consument.


5. Herroepingsrecht

5.1 De consument heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van reden.

5.2 Retourzendingen dienen conform de retourinstructies van Pure Zure te worden verzonden.


6. Garantie

6.1 Pure Zure staat in voor de kwaliteit van de geleverde producten. Klachten dienen binnen 14 dagen schriftelijk te worden gemeld.

6.2 De garantietermijn is conform de wettelijke bepalingen.


7. Privacy


7.1 Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

7.2 Pure Zure maakt gebruik van cookies voor een optimale website-ervaring. Zie het privacybeleid voor meer informatie.


8. Toepasselijk recht


Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in [Plaatsnaam].

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst. Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Voor Bedrijfsinformatie en Contactgegevens, zie de website

Met vriendelijke groet,

Het Pure Zure Team